DOĞALGAZ PROJE

Yetkili firmamız, tesisatınızın çizimini yapmak için konusunda uzman mühendis veya teknikerimizi adresinize gönderir. Hazırlanan çizim aynı gün içerisinde Armadaş’ın proje gönderme sistemine gönderilir. Proje onayından sonra firmamız sizinle irtibata geçerek sözleşmenizin yapılması için gerekli olan bilgileri size aktarır. Siz sözleşmenizi yaptıktan sonra ve sayacınızı aldıktan sonra Kombi ve Sayaç montajınız yapılır. ARMADAŞIN’ın istediği Sızdırmazlık Testi, Şartnameye Uygunlık kontrolü yapıldıktan sonra Randevunuz alınır.

İlkemiz gereği, toplam süreç 7 İş Gününü geçmez. Müşteri memnuniyeti ve Devamlılığı ilke edinmiş olan firmamız en kısa sürede Gaz Açma İşleminizi gerçekleştirir. Yuvanızda huzurlu bir şekilde gaz kullanmaya başlamanızı sağlar.

ARMADAŞ DOĞALGAZ ABONELİK SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası
Tapu veya kira kontratı fotokopisi
Sözleşme yapacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı
Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekaletname fotokopisi

Merkezi Sistem Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak

Sözleşme yapacak yetkiliye, kat maliklerinin oy çokluğu ile yetki verdiğini gösteren karar defterinin fotokopisi
Sözleşme bina yönetimi adına yapılacak ise vergi dairesi ve vergi numarası beyanı

Konut Harici Yerler için (Ticari İşletme, Resmi Kurum vb.) yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak

Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi
İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi
Kaşe

talep edilir.

NOT: Afşin de kayıtlı olmayan abonelerimizden ikametgah belgesi istenmektedir.