Asansör makine avan projesi nedir?

Afşin asansör avan projesi ; Asansör makine Avan projesi Binaya kurulacak olan asansörün kullanım amacına göre kapasite, hız, kumanda ve kullanım şekli gibi temel özelliklerinin belirlenmesi için hazırlanan projedir.

Afşin asansör avan projesi

Süreç

Asansörlerin tasarımına ilişkin usul ve esaslara ilişkin tebliğe göre Asansör avan projesini asansör firmasının onayı ile hazırlatılması gerekmektedir. Asansör firması OSM Mühendisliğe başvurarak asansör sahibi için yapacağı Asansör avan projesi hazırlatabilir.

Asansör makine avan projesinde neler bulunmalıdır?


1) Asansör avan projesi kapağında; yapı sahibi veya vekiline ait bilgiler, projeyi yapan üyeye ait bilgiler, yapının bulunduğu yere ait bilgiler, asansör sayısı, asansöre ait tahrik cinsi, sınıfı, kapasitesi, durak adedi, seyir mesafesi, hızı, kabin ölçüleri, makina dairesinin yeri ve motor gücü yer alır.

2) Asansör avan proje hesaplarında; bina trafik hesabı ve değerlendirme (kapasite ve sayı seçimi), binaya gelen yük hesabı, motor gücü hesabı, uygulanacak ise kuyu basınçlandırma hesabı yapılır.

3) Asansör avan proje çizimlerinde; asansör kuyusu yatay ve düşey kesitleri, makina dairesi yatay ve düşey kesitleri, makina dairesi yerleşim planı, varsa diğer detay özellikler yer alır.

Afşin asansör avan projesi

Asansör Avan Projesi; Binaya tesis edilecek olan asansörün kullanım amacına göre kapasite, hız, kumanda ve kullanım şekli gibi temel özelliklerinin belirlenmesi için hazırlanan projedir. Ruhsat dosyası hazırlanırken dosyada bulundurulması zorunludur.

Asansör avan projeleri Afşin OSM Mühendislik bünyesinde bulunan ilgili proje hizmet mühendislik bürosu tarafından yapılır. Proje firması bünyesinde SMM belgeli yetkili elektrik ve makine mühendisleri bulunmaktadır. Asansör avan projeleri konusunda . 
Afşin OSM Mühendislik proje dosyası ve hazırlama konusuna çok özen göstermektedir.